W jaki sposób Sparkee może usprawnić zarządzanie parkingami?
Blog
Magdalena Kubasiewicz
W jaki sposób Sparkee może usprawnić zarządzanie parkingami?

Sparkee to nie tylko aplikacja mobilna dla kierowców, mająca ułatwić im znalezienie wolnego miejsca oraz nawigowanie do niego. To także kompleksowy system dla właścicieli parkingów, usprawniający zarządzanie. Dzięki niemu możliwy jest podgląd aktualnego statusu zajętości miejsc parkingowych, monitorowanie naruszeń, kontrola uiszczenia opłat, a także gromadzenie statystyk.

Jak działa Sparkee?

Sparkee przetwarza obrazy dostarczane na bieżąco przez kamery monitoringu (już zamontowane na parkingu lub zainstalowane przez naszą ekipę). Na podstawie informacji wprowadzonych do systemu, tworzy mapę parkingu: z podziałem na miejsca parkingowe, miejsca dla niepełnosprawnych i takie, w których nie wolno parkować. Następnie, na podstawie algorytmów opartych na mechanizmach sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego system „rozpoznaje”, które miejsca zostają zajęte przez samochody – i przesyła informacje dalej. W tym do aplikacji mobilnej dla kierowców, którzy mogą w czasie rzeczywistym sprawdzać, czy na parkingu są wolne miejsca.

Umożliwianie kierowcom szybkiej kontroli dostępności miejsc na parkingu to jednak tylko jedna z wielu funkcji Sparkee.

Monitorowanie naruszeń

Za pomocą Sparkee właściciele parkingów mogą monitorować naruszenia ze strony kierowców. To funkcja szczególnie przydatna przede wszystkim na miejskich parkingach – gdzie często zdarzają się takie sytuacje jak zastawianie bram i parkowanie w miejscach niedozwolonych (i przez to utrudnianie ruchu innym pojazdom lub pieszym).

System, dzięki odpowiednim algorytmom, „wie”, gdzie może zaparkować jaki pojazd. Gdy odnotowuje więc naruszenie – przechowuje informacje na jego temat (w tym zdjęcia).

Opcja monitorowania naruszeń umożliwia więc wychwytywanie kierowców parkujących w niedozwolonych miejscach. Pozwala to nie tylko na usprawnienie wystawiania mandatów, ale przede wszystkim – poprawę bezpieczeństwa drogowego. (Szybkie wychwytywanie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, a także – w momencie, w którym kierowcy wiedzą, że dany obszar jest monitorowany pod kątem naruszeń – wyeliminowanie lub ograniczenie procederu parkowania w miejscach niedozwolonych.)

Kontrola uiszczenia opłat

System pozwala także sprawdzać, czy kierowca, który zaparkował w strefie płatnego parkowania, uiścił opłatę za postój. Sparkee jest integrowane z systemem uiszczania opłat na danym parkingu – a następnie dochodzi do wymiany między nimi informacji. Sparkee sprawdza numery rejestracyjne aut, które wjeżdżają na parking, później zaś porównuje je z informacjami o dokonanych opłatach.

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem do Sparkee kolejnej opcji: możliwości dokonywania opłaty za pomocą aplikacji. Ułatwi to całą procedurę dokonywania opłat – kierowcy nie będą już musieli szukać parkometrów czy zastanawiać się, jak długo będą zajmowali miejsce. Umożliwi to także kontrolę dokonywania opłaty i zbierania statystyk tam, gdzie nie funkcjonują jeszcze systemy wpłat.

Gromadzenie statystyk

Sparkee automatycznie gromadzi także statystyki na temat ruchu na parkingu – i umożliwia automatyczne generowanie raportów. Dzięki temu właściciele parkingów dysponują zestawieniami, dotyczącymi np. tego ile samochodów parkuje na parkingu w ciągu miesiąca, w jakich godzinach jest największy ruch, ile średnio miejsc parkingowych pozostaje zajętych, jakie są wahania ruchu w zależności od dnia tygodnia czy miesiąca.

Dostarczanie informacji na temat parkingu

Za pomocą Sparkee właściciele mogą dostarczać informacji o parkingu kierowcom. Po pierwsze, wprowadzenie parkingu do bazy danych sprawia, że użytkownicy aplikacji dowiadują się o jego istnieniu – i mogą ustawić parking jako cel podróży oraz w dowolnej chwili sprawdzić dostępność miejsc. Po drugie, do aplikacji mogą zostać wprowadzone dodatkowe dane: np. o godzinach otwarcia czy wysokości opłat.
 

Sparkee to narzędzie przydatne zarówno kierowcom, jak i właścicielom parkingów. System inteligentnego parkowania umożliwia optymalizację zysków i zdobycie większej kontroli nad parkingiem.

sparkee-european Union-icon sparkee-european Union-icon sparkee-european Union-icon sparkee-european Union-icon