sparkee-european Union-icon sparkee-european Union-icon sparkee-european Union-icon sparkee-european Union-icon

Intellect Spółka Cywilna Dusza Krzysztof Smoleń Wojciech realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Działanie 1.1. Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

pt. "Opracowanie hybrydowej technologii analizy obrazu z przeznaczeniem do monitorowania dostępności miejsc parkingowych ".

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie nowego systemu wizyjnej identyfikacji wolnych miejsc parkingowych.
Efekty projektu: - będzie zmniejszenie ruchu samochodowego w miastach, przez z jednej strony precyzyjne wskazanie wolnego miejsca oraz drogi do niego oraz możliwość wcześniejszego, przed wjazdem, sprawdzenia zajętości miejsc, w przypadku stwierdzenia przez kierowcę, że wolnych miejsc jest zbyt mało i straci zbyt dużo czasu na szukanie wolnego miejsca może on wybrać dojazd komunikacją publiczną lub innym środkiem transportu. Termin realizacji: 01.05.2018 – 30.04.2020 Wartość projektu: 4 749 323,95 zł Kwota dofinansowania: 3 706 509,00 zł