Bariery we wdrażaniu systemu monitorowania parkingów
Blog
Bariery we wdrażaniu systemu monitorowania parkingów

Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania parkingami ma wiele zalet. Może m.in. umożliwić monitorowanie naruszeń i kontrolę dokonywania opłat, a także ułatwić kierowcom znalezienie wolnych miejsc parkingowych. Przy wprowadzaniu takiego systemu na miejskie parkingi często jednak pojawiają się pewne problemy. O jakich barierach mowa – i w jaki sposób sobie z nimi poradzić?

Brak odpowiedniej infrastruktury


Sparkee to system, który zbiera informacje na parkingach na podstawie obrazu dostarczonego przez kamery. Wymaga to obecności na parkingu odpowiedniej infrastruktury: m.in. kamer oraz nadajników. Jeżeli strefa parkowania już jest monitorowania i istnieje możliwość wykorzystania gotowych kamer – zmniejsza to koszty wdrożenia oraz przyspiesza prace. Brak takiego wyposażenia często jednak staje się barierą we wprowadzeniu systemu.
Dlatego pierwszym etapem wdrożenia Sparkee jest dokonanie „rekonesansu” na parkingach. Obejmuje on zbadanie możliwości wykorzystania już obecnej infrastruktury oraz, w razie potrzeby, zamontowania nowych urządzeń.
Warto podkreślić, że konieczne jest umieszczenie na parkingach nie tylko kamer, ale także nadajników/odbiorników, przesyłających obraz do systemu i elementów zasilających kamery. Dodatkowo, z koniecznością utworzenia infrastruktury wiążą się spore koszty (obejmujące cenę sprzętu oraz montaż). To również bywa barierą przy wdrożeniach. Z drugiej strony jednak – możliwość monitorowania naruszeń (np. parkowania w miejscach niedozwolonych) oraz kontrolowania wnoszenia opłat, pozwala potraktować te koszty jako inwestycję na przyszłość.


Problem z odpowiednim zlokalizowaniem sprzętu


Kamery muszą dobrze „widzieć” monitorowane miejsca parkingowe. Przy ich lokalizacji trzeba brać pod uwagę szereg czynników: m.in. na drodze obrazu nie mogą stawać drzewa, ważne też, aby kamery nie znalazły się na tyle nisko, że mogą zostać uszkodzone przez przechodniów. Najczęściej do wyboru są dwie opcje:
a)                       Montaż na słupach oświetleniowych
b)                       Montaż na budynkach.
Na etapie montowania kamer niekiedy również występują problemy. W przypadku montażu na słupach oświetleniowych – kłopotem może być brak prądu. Często ten nie jest dostępny w słupach w ciągu dnia. W takim wypadku problem rozwiązujemy zwykle akumulatorami bądź przeróbką oświetlenia. (To jednak wiąże się z dodatkowymi pracami i rosnącym kosztem sprzętu.)
W przypadku montowania kamer na budynkach, barierą niekiedy bywa uzyskanie zgody właścicieli oraz uzgodnienie sposobu opłacania rachunku za prąd, jaki zużywają urządzenia. Rozwiązanie to instalowanie kamer głównie na budynkach należących do miasta. Jeżeli jednak system ma obejmować swoim zasięgiem wiele stref miejskich parkingów – nie zawsze jest to możliwe.
Najskuteczniejszym wyjściem z problemu zazwyczaj będzie połączenie tych dwóch metod. (Czyli: montaż kamer na budynkach miejskich, a tam, gdzie to niemożliwe – zdanie się na kamery z akumulatorami, montowane na słupach oświetleniowych).


Problemy techniczne z urządzeniami


Żadne urządzenie nie jest wieczne. Kamery, nadajniki i komputery mogą się zepsuć. Jeśli zaś kamera przestanie działać – kilka miejsc parkingowych nie będzie już monitorowane. Właściciele parkingów zgłaszają więc czasem obawę, że system po dwóch, trzech latach może stać się nieprzydatny.
Sparkee nieustannie monitoruje działanie urządzeń, podpiętych do systemu. W sytuacji, gdy któreś z nich zaczyna szwankować, natychmiast wysyłane jest powiadomienie o konieczności serwisu. 


Bariery wdrażania systemu opartego na czujnikach


Monitoring wolnych miejsc parkingowych może być przeprowadzany za pomocą różnych systemów. Alternatywą wobec systemu opartego na obrazie z kamer, jest skorzystanie z czujników, umieszczonych bezpośrednio w nawierzchni.
W tym przypadku również konieczne jest zakupienie i zamontowanie odpowiedniej infrastruktury. Barierą są przede wszystkim wysokie koszty: każde miejsce parkingowe wymaga osobnych czujników (podczas gdy w przypadku kamer jedna może monitorować pięć i więcej miejsc). Dodatkowo, czujniki są podatne na zniszczenie. Dzieje się tak ze względu na ich położenie. Mogą zostać uszkodzone niechcący – ale także podczas aktów wandalizmu.
 
Wprowadzanie nowych technologii niemal zawsze wiąże się z pewnymi przeszkodami, które trzeba przezwyciężyć. Rozwój technologiczny tworzy jednak nowe możliwości – warto więc szukać dróg poradzenia sobie z problemami, mogącymi pojawić się przy wdrożeniu. Na ten temat najlepiej porozmawiać ze specjalistą, który pomoże rozpatrzyć indywidualny przypadek i wskaże dostępne opcje.
 

sparkee-european Union-icon sparkee-european Union-icon sparkee-european Union-icon sparkee-european Union-icon